Cursussen

Programma 2018/2019:

Voor het komende jaar zijn vijf cursussen al gepland. Het betreft onderwerpen waarvoor al eerder meer belangstelling getoond is. Op grond van eerdere ervaring heeft elke cursus een duur van meer avonden gekregen. Dus van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle avonden bijwonen. De begin- en einddatum zijn vastgelegd en de tussenliggende cursusavonden vallen op een woensdag.
Indien zekere voorkennis noodzakelijk is wordt dat vermeld bij de cursus.
De cursussen zijn in principe gratis maar voor sommige is aanschaf van een boek gewenst (verwachte kosten 10 à 20 euro) of een kleine bijdrage in de organisatiekosten.

Verplicht aanmelden
Let op: Voor deelname aan de cursussen is vooraf aanmelding vereist bij daedalus.leiden@gmail.com

Woensdag 5 september tot 10 oktober 2018, 5 avonden, m.u.v. 3 oktober.
Cursus: Wis- en natuurkunde voor sterrenkunde, voor beginners, docent: Ralf Simons en Pieter Koornneef.

Toelichting: Jij vindt Sterrenkunde leuk maar hebt problemen met de wis- en natuurkunde die erachter schuilt. Kom langs! Wij gaan rekenen: Hoe snel gaat de aarde rond de zon? Hoe kun je met je eigen hand hoeken aan de hemel meten? Hoe lang heeft Ganymedes voor een rondje Jupiter nodig? Proefjes met lenzen en spiegels staan ook op het programma. Aan het eind zullen wij zien dat het allemaal geen Rocket Science is. Of misschien toch: Wat komt er allemaal bij kijken om een raket de hemel in te sturen? Wij geven de antwoorden. Wat moet je kunnen? Een klein beetje wis- en natuurkunde uit de schooltijd.

Woensdag 17 oktober tot 14 november 2018, 4 avonden, m.u.v. 31 oktober.
Cursus: Leren Waarnemen, docent: Sander van der Wal.

Toelichting: Sander behandelt het instellen en gebruik van de verschillende (kleine) amateur kijkers van de WLS en er zijn twee praktijk avonden gepland. We gaan alleen waarnemen als het helder is, anders binnen oefenen, of buiten als het droog is. Deze cursus is ook bedoeld als een goede introductie voor een eventuele latere cursus voor het gebruik van de klassieke kijkers van de sterrenwacht voor nieuwe WLS leden. Details volgen op de website.

Woensdag 21 november tot 16 januari 2019, 6 avonden met onderbrekingen vanwege feestdagen.
Cursus: Relativiteitstheorie, docent: Pieter Koornneef en Nico Roos.

Toelichting: In de cursus Relativiteitstheorie wordt gebruik gemaakt van het boekje getiteld “De sublieme eenvoud van Relativiteit, een visuele inleiding”, van Sander Bais. Om de cursus te kunnen volgen is slechts een bescheiden kennis van wis- en natuurkunde (vooral meetkunde) nodig.

Woensdag 30 januari 2019 tot 13 maart 2019, 6 avonden m.u.v. 20 februari.
Cursus: Sterrenkunde-Plus, docenten: Johan van Kuilenburg, Martijn Wilhelm, Guus Gilein, Max Duijsens, Bert Cornelissen, Wim Jägers.

Toelichting: Iedere woensdagavond komt een ander aandachtsgebied aan de orde. Wij gebruiken het Handboek Sterrenkunde (HS) van Govert Schilling als cursusboek, volgen globaal de opzet en zullen op de cursusavonden op onderdelen dieper ingaan. De aandachtsgebieden zijn:
1. Intro en geschiedenis Sterrenkunde (Johan van Kuilenburg, Deel 1 HS, 30 jan.)
2. Methodes en Technieken (Martijn Wilhelm, Deel 1 HS + extra’s, 6 feb.)
3. De Sterrenhemel (Guus Gilein, Deel 2 HS, 13 feb.)
4. Het zonnestelsel (Max Duijsens, Deel 3 en 4 HS, 27 feb.)
5. Het melkwegstelsel (incl. sterren) (Bert Cornelissen, Deel 5 HS, 6 mrt.)
6. Het heelal (Wim Jägers, Deel 6 HS, 13 mrt.)
De cursus is VOL.

Woensdag 27 maart 2019 tot 15 mei 2019, 6 avonden, m.u.v. 24 april en 1 mei.
Cursus: Wis & Nat voor Sterrenkunde, voor gevorderden, docenten: Pieter Koornneef en Ralf Simons.

Toelichting: Deze cursus is bedoeld voor mensen die niet bang zijn voor pittige onderwerpen uit de wis- en natuurkunde zoals differentiëren, integreren, elektromagnetisme (Maxwell vergelijkingen), coördinatenstelsels en de behoudswetten uit de natuurkunde. Kennisbehoud komt niet aan de orde: Je wordt door deze cursus alleen maar slimmer!
Wat moet je kunnen? Jij hebt ooit een bèta opleiding gevolgd.
Opmerking: Deze cursus is ook een goede ondergrond om de cursus Kosmologie, gepland in het najaar 2019, te kunnen volgen.

Op afspraak (een of meer heldere avonden, vermoedelijk in januari en februari 2019)
Waarnemen in de praktijk, docenten: Guus Gilein en Nico de Jong.
Toelichting: Guus en Nico zijn fervente waarnemers. Guus heeft zijn 10.000ste meting van een variabele ster alweer enkele jaren achter de rug. Wil je een avond door hen aan de hand genomen worden dan is dit je kans. Geen eigen telescoop nodig (mag wel natuurlijk).

Tenslotte. Als er zich een ander onderwerp aandient met voldoende belangstelling kan er mogelijk nog een cursus aan het programma worden toegevoegd.
Heb je een wens of voorstel voor een cursusonderwerp, laat het ons weten!