Cursussen

Programma 2019/2020:

Voor het komende jaar zijn drie cursussen gepland. Het betreft onderwerpen waarvoor al eerder meer belangstelling getoond is. Op grond van eerdere ervaring heeft elke cursus een duur van meer avonden. Dus van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle avonden bijwonen. Indien zekere voorkennis noodzakelijk is wordt dat vermeld bij de cursus. De begin- en einddatum zijn vastgelegd en de tussenliggende cursusavonden vallen op een woensdag.
De cursussen zijn in principe gratis maar voor sommige is aanschaf van een boek gewenst (verwachtte kosten 10 à 20 euro) of een kleine bijdrage in de organisatiekosten.

Verplicht aanmelden
Let op: Voor deelname aan de cursussen is vooraf aanmelding vereist bij daedalus.leiden@gmail.com.

Cursusonderwerpen:
Cursus: Kosmologie

Woensdag 25 september tot woensdag 4 december 2019, 6 avonden, m.u.v. 2/10, 23/10, 30/10, 13/11 en 27/11.
docenten: Pieter Koornneef en Nico Roos
De cursus kosmologie is een inleidende cursus waarin gebruik gemaakt wordt van eenvoudige wiskunde.
We streven er naar dat alle deelnemers 6 leerzame avonden zullen hebben. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen.
• Inleiding: uitgangspunten van de kosmologie
• Heelalmodellen: we laten zien dat je met slechts 3 eenvoudige vergelijkingen de standaard heelalmodellen kunt bestuderen.
• Het vroeg heelal: thermisch evenwicht in de eerste minuten na de Big Bang.
• Recombinatie: de Kosmische Achtergrondstraling
• De vorming van structuren in het heelal.

Cursus: Leren Waarnemen

Woensdag 9 oktober tot 30 oktober 2019,
4 avonden
docent: Sander van der Wal
Sander behandelt het instellen en gebruik van de verschillende (kleine) amateur kijkers van de WLS en
er zijn twee praktijk avonden gepland. We gaan alleen waarnemen als het helder is, anders binnen oefenen, of buiten als het droog is. Deze cursus is ook bedoeld als introductie voor een eventuele latere cursus voor het gebruik van de klassieke kijkers van de sterrenwacht voor nieuwe WLS leden.

Cursus: Wis- en Natuurkunde voor gevorderden

Woensdag 22 januari 2020 t/m 1 april 2020,
6 avonden met onderbrekingen.
docenten: Pieter Koornneef, Ralf Simons en Peter Kester

De cursus ‘Wis- en Natuurkunde voor Gevorderden’ gaat deze keer over de volgende onderwerpen:

Differentiaalvergelijkingen, Kansrekening & Statistiek, Niet-euclidische Meetkunde, Topologie, Licht en afsluitend ‘Wis- & Natuurkunst’.
In de cursus over Differentiaalvergelijkingen worden naast de wiskunde, toepassingen op diverse fysische domeinen behandeld.
De cursus over Kansrekening & Statistiek zal naast de beginselen van de kansrekening ook gaan over de mathematische statistiek, zoals gemiddelde, standaardafwijking, de normale verdeling en het toetsen van hypotheses.
In de Niet-euclidische Meetkunde gaan wij over de meetkunde van de gekromde ruimte praten.
In de les over Topologie houden wij ons bezig met eigenschappen van de ruimte die bewaard blijven bij continue vervorming.
Bij de cursus Licht worden de onderwerpen: dualiteit, diffractie en polarisatie besproken aangevuld met experimenten.
Op de laatste avond Wis- & Natuurkunst geven wij drie voorbeelden hoe wis- en natuurkunde invloed op de kunst uitgeoefend hebben.

Tenslotte. Als er zich een ander onderwerp aandient met voldoende belangstelling kan er mogelijk nog een cursus aan het programma worden toegevoegd.

Heb je een wens of voorstel voor een cursusonderwerp, laat het ons weten!