Cursussen

Programma 2020/2021:

Voor het komende jaar is één cursus gepland. Het betreft onderwerpen waarvoor al eerder meer belangstelling getoond is. Op grond van eerdere ervaring heeft elke cursus een duur van meer avonden. Dus van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle avonden, nu via ZOOM, bij te wonen. Indien zekere voorkennis noodzakelijk is wordt dat vermeld bij de cursus. De begin- en einddatum zijn vastgelegd en de tussenliggende cursusavonden vallen op een woensdag.
De cursussen zijn in principe gratis maar voor sommige is aanschaf van een boek gewenst (verwachtte kosten 10 à 20 euro) of een kleine bijdrage in de organisatiekosten.

Verplicht aanmelden
Let op: Voor deelname aan de cursussen is vooraf aanmelding vereist bij daedalus.leiden@gmail.com.

Cursusonderwerpen:

Speciale relativiteitstheorie (6 avonden)

Dinsdag 23 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 27 april, 11 mei

Docenten: Pieter Koornneef en Nico Roos

Dit is een herhaling van de populaire cursus uit 2018-2019. Het materiaal van de vorige cursus is via het archief van de website beschikbaar.

Tenslotte. Als er zich een ander onderwerp aandient met voldoende belangstelling kan er mogelijk nog een cursus aan het programma worden toegevoegd.

Heb je een wens of voorstel voor een cursusonderwerp, laat het ons weten!