Daedalus

Voor uitleg over de opzet en organisatie van Platform Daedalus zie het menu onder Vereniging > Platform Daedalus.

VRAAG: Aan welke activiteiten wilt u meedoen? Waarover zouden we een workshop moeten organiseren? Is er behoefte aan een cursus? Geef uw reactie door via het
formulier.

Programma 2016-2017

Donderdag 13 oktober 2016: Opening: lancering Platform Daedalus met als hoofdpunten:

  • Introductie van Platform Daedalus met toelichting op het programma voor komend seizoen.
  • De diverse programmaonderdelen: (Workshops, Cursussen, DOENERS en DENKERS)
  • De formatie van de eerste groepjes

Het programma van de lancering in detail: lees het hier.

Donderdag 3 November 2016: Workshop “Denken van Einstein” door Frans Hermans

Frans geeft een lezing over de afbuiging van sterlicht bij zonsverduistering.
Bij verdediging van (bijna alle) daarbij voorkomende onderwerpen worden zijpaden betreden. Zo, bijvoorbeeld ook, kritiek op sommige uitspraken van gerenormeerde wetenschappers op tv. Met voorbedachten rade is deze lezing geschreven voor een “breed” publiek. Onderdelen uit de lezing kunnen eventueel naderhand in klein gezelschap groepsgewijs worden besproken.

Donderdag 1 december 2016: Workshop Exoplaneten door Max Duijsens

Na deze workshop zul je een beter kwalitatief èn kwantitatief beeld hebben van hoe exoplaneten gevonden worden. Ook zal duidelijk zijn hoe sterrenkundigen zoveel over de eigenschappen van een exoplaneet (de grootte, massa, dichtheid, baanstraal, periode en temperatuur) kunnen zeggen. Nog beter, je zult zelf ook in staat zijn om enkele van die berekeningen uit te voeren. Neem dus pen, papier en een rekenmachine mee. Natuurlijk is enige natuurkundige voorkennis prettig, maar Max zal rekening houden met mensen die hier moeite mee hebben. Dus schroom niet, doe mee. Er is werk aan de winkel.

Donderdag 9 februari 2017: Workshop Sterevolutie door Wim Nobel

Wim Nobel is amateur-sterrenkundige in hart en nieren. Hij is voorzitter van de Amsterdamse vereniging, geeft cursussen en zijn waarnemingen zijn van wetenschappelijke waarde. Hij is al jarenlang een gewaardeerd lid van de WLS en de LWSK.
Onderwerp: Sterevolutie
Het leven van een ster, van geboorte tot dood, is afhankelijk van diverse factoren. Het Herzsprung-Russell diagram is daarbij van bijzondere betekenis. We maken uitgebreid kennis met dit diagram en andere wetmatigheden die bepalend zijn voor de levensloop van sterren, de ouderdom van sterhopen etc. etc. Zoals bij alle workshops ga je ook zelf aan de slag. Dus pen en papier (en ev. een rekenmachine) meebrengen!

De LWSK nodigt alle leden van LWSK, WLS en Kaiser, en kader en oudere jeugd van de JWG van harte uit om met deze workshop mee te doen: zie hier meer informatie.

Donderdag 16 maart 2017: Wim van Delft en Guus Gilein

Wim van Delft en Guus Gilein zijn allebei doeners. Beide zijn het fervente waarnemers: Guus heeft zijn 10.000ste waarneming aan variabele sterren al achter de rug en Wim bouwt zijn eigen telescopen.
Wim betrekt ons bij de bouw van zijn Gregoriaanse kijker (die al klaar is overigens) en Guus laat ons kennismaken met het planetariumprogramma “Guide” dat prima geschikt is om je waarnemingen voor te bereiden.
Sinds begin dit jaar is het programma (4 GB) vrijgegeven en mag gewoon gekopieerd en weggegeven worden, zie http://projectpluto.com/guide9b.htm.
Guus geeft een toelichting op de mogelijkheden en werking.

Woensdag 22 maart 2017: Start beginners-”plus” Cursus Sterrenkunde (volgeboekt!)

Donderdag 13 april 2017: Workshop Kosmologie door Johan van Kuijlenburg

Johan van Kuilenburg studeerde sterrenkunde in Leiden. Na een loopbaan buiten de sterrenkunde is hij sinds een jaar of tien weer actief op de oude Sterrewacht. Hij is actief lid van de WLS en de LWSK.

Onderwerp: Kosmologie
Tot het midden van de vorige eeuw was de studie van het heelal vooral een theoretische (en filosofische) aangelegenheid. Inmiddels is de kosmos een volwaardig gebied geworden van wetenschappelijke onderzoek. We kunnen nu waarnemingen doen die reiken tot aan het ontstaan van het heelal.
Wat is nu (nog) direct waar te nemen van de structuur en oorsprong van het heelal (uitdijing, zwarte gaten. achtergrondstraling, “donkere materie?” etc.)? En welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Daar mag je zelf aan meedenken en rekenen want het is per slot van rekening een werkwinkel.

Aan de orde komen:
• Kepler banen, bepaling van de Melkweg massa
• Roodverschuiving “z”, uitdijing heelal
• Kosmische 3K achtergrond straling
• Wet van Hubble, afstand van quasar 3C-273
• Gravitatielens, Einsteinkruis
• Zwarte gaten, Schwarzschildstraal
• Val in een zwart gat, Spaghettifikatie, tijdvertraging (Minkovski diagram)
De opgaven worden klassikaal uitgewerkt, om niet te veel tijd kwijt te zijn bij het rekenen met de hele grote, en hele kleine getallen.

Woensdag 10 mei 2017: Presentaties van de “denkers” en “doeners” en plannen voor 2017-2018.
(Deze keer op een woensdag omdat donderdag 11 mei de Oortlezing wordt gehouden)

Donderdag 8 juni 2017: Moderne Telescopen, door Willem van Delft

N.B. Voor diegenen die de workshops willen volgen maar nog een eenvoudiger introductie op prijs stellen bestaat de mogelijkheid een lezing over Sterevolutie of Kosmologie bij te wonen die door deze docenten gegeven wordt op het Avondje Sterrewacht van resp. 8 december 2016 en 5 januari 2017. Dit zijn lezingen voor leken. Hiervoor is een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar. Aanmelden kan via Lambert Swaans (lambert.swaans at ziggo.nl), lid van de Kerngroep voor Publieksactiviteiten van de WLS.

Presentaties van resultaten
In januari, maart en mei 2017 worden naar behoefte Daedalusavonden ingepland waarop de DOENERS en DENKERS hun resultaten presenteren. Ook individuele (amateur) sterrenkundigen krijgen op deze avonden als vanouds daartoe de kans.