Privacy reglement

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de vereniging verplicht een privacy reglement toe te passen.

Hierin staat vermeld welke gegevens van welke personen, op welke plek deze zijn opgeslagen en waarom (doel). Daarnaast moet duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze persoonsgegevens (intern en extern) en dat veilig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Ons reglement is hier te raadplegen.