Platform Daedalus

Platform Daedalus is een bundeling van activiteiten voor en door (amateur) sterrenkundigen op de Oude Sterrewacht.

Op het platform gaan we allerlei “eigen activiteiten” initiëren, stimuleren, faciliteren en organiseren voor alle weer- en sterrenkundigen die de Oude Sterrewacht als hun thuisbasis zien. Leden van de beide amateurverenigingen LWSK en WLS (Werkgroep Leidse Sterrewacht) kunnen op het platform actief worden, maar ook kaderleden van de JWG (Jongerenwerkgroep voor sterrenkunde Leiden en omstreken) en sterrenkunde-studenten zijn van harte welkom. En als stafleden van de Sterrewacht een steentje bij willen dragen wordt ook dat zeer gewaardeerd.

Daedalus: staat voor DENKEN, DOEN en LEREN

Bij DOEN en DENKEN ben je zelf, het liefst samen met anderen, actief en ligt het accent op het praktisch bezig zijn (DOEN) of op theorie (DENKEN), terwijl je bij LEREN heel direct (basis)kennis van anderen kunt opsteken.
Het platform biedt (kleine groepjes) mensen met dezelfde interesses de gelegenheid zich daarin verder te verdiepen of te bekwamen en helpt hen daarbij.
Voor de DOENERS kun je daarbij denken aan zaken als waarnemen, fotografie, kijkerbouw e.d.
Voor de DENKERS kunnen de onderwerpen variëren van een studie naar zwarte gaten tot het verzamelen van interessante astronomische films en foto’s op Internet.
Onder het kopje LEREN faciliteren we het vergaren of bijspijkeren van kennis door het geven van cursussen (4 á 6 avonden) of korte workshops (denk aan max 2 keer 2 uur). Een workshop kan ook een introductie zijn op een (moeilijk) onderwerp dat in een komende lezing van de LWSK behandeld gaat worden.
Workshops en cursussen zijn bovendien schitterende vertrekpunten voor verder onderzoek in DOENERS- of DENKERS- groepjes. En… tijdens een workshop is er natuurlijk ook al werk aan de winkel.

Structuur en Organisatie

Platform Daedalus wordt verzorgd door een kleine kerngroep van (amateur)sterrenkundigen.
Onder de leden van LWSK is inmiddels een uitgebreide enquête gehouden naar hun belangstelling voor de diverse activiteiten en interessegebieden.
Op basis van deze behoeften stelt de kerngroep onderwerp en diepgang van cursussen en workshops vast en zoekt daar docenten voor. De planning van deze activiteiten (wie, wat, wanneer, waar) wordt door de kerngroep vastgesteld. “Waar” zal praktisch altijd de Oude Sterrewacht zijn.

Voor de DOENERS en DENKERS brengt de kerngroep gelijk geïnteresseerden bij elkaar en helpt hen groepjes te formeren. Deze groepen opereren weliswaar zelfstandig maar worden ondersteund door de kerngroep. Inhoudelijk gebeurt dit door een groep in contact te brengen met een expert die hen verder kan helpen. Experts komen uit de eigen geledingen of worden gevraagd vanuit het netwerk.
Bij de opstart van het Platform zullen enkele kerngroepleden zelf als “trekker” van dergelijke groepjes fungeren.
De groepen zelf bepalen hun eigen activiteiten en planning en ook hun plaats van samenkomst. Die plek zal in veel gevallen bij een van de leden van de groep thuis zijn.

De Kerngroep Platform Daedalus is te bereiken via mailadres daedalus.leiden@gmail.com.

Op donderdag 13 oktober 2016 was de lancering van het platform Daedalus met het programma 2016/2017: lees het hier.