Geschiedenis

De LWSK is opgericht op 22 december 1972.

Verschillende keren heeft een artikel in het Leidsch Dagblad gestaan.

We citeren een stukje uit het artikel van 18 september 1979, pagina 3:
De amateur-sterrenkunde in ons land mag zich de laatste jaren in een sterk toegenomen belangstelling verheugen. Dat geldt zeer zeker voor Leiden en omgeving waar de Leidse Weer- en Sterrenkundige Kring (LWSK) haar ledental in de vrij korte tijd dat zij bestaat tot bijna 200 zag oplopen. De LWSK, in ’73 opgericht in samenwerking met de Leidse Sterrewacht, is een uiterst actieve afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. “De Kring” organiseert verschillende cursussen en activiteiten waarbij men zich duidelijk op “gewone mensen” richt.

Aldus de toenmalige bestuursleden Xander Tielens (voorzitter) en Niek de Kort (secretaris).
Zie Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken