LWSK in het kort…

De Leidse Weer- en Sterrekundige Kring (LWSK) is een vereniging van amateurs die geïnteresseerd zijn in:

  • het ontstaan en de ontwikkelingen van het heelal;
  • de aard, eigenschappen en de diversiteit van de hemellichamen;
  • het weer en het klimaat op Aarde.

De LWSK organiseert voor haar leden lezingen en cursussen. Ook biedt de LWSK mogelijkheden om zelf actief bezig te zijn door in kleinere groepjes onderwerpen die je zelf interessant vindt uit te diepen, daarover informatie te vergaren en deze onderling uit te wisselen. Verder helpen leden elkaar ook bij het omgaan met een eigen telescoop en het doen van waarnemingen.

De LWSK heeft vele enthousiaste leden die zich actief inzetten voor bijvoorbeeld de organisatie van een avond of een open dag, korte voordrachten over hun eigen sterrenkundige interessegebied, cursussen voor de leden, bieden van ondersteuning bij het onderhouden en ontwikkelen van eigen waarneem apparatuur, maar ook voor bijhouden van onze social media, koffie en thee tijdens onze bijeenkomsten voorzieningen, etc, etc.
We willen een vereniging zijn waarin we veel aanreiken maar de leden ook participeren.

Ook nieuwe leden wordt dus gevraagd of zij bereid zijn mee te draaien in één of meer ondersteunende teams.

Veel activiteiten vinden plaats in het gerestaureerde gebouw van de oude Leidse Sterrewacht in de binnenstad van Leiden.

De LWSK biedt een programma waarvan onder meer de volgende activiteiten deel uitmaken:

  • viermaal in het voorjaar en viermaal in het najaar, organiseren wij een populair-wetenschappelijke lezing over allerlei onderwerpen uit de astronomie, kosmologie, ruimtevaart, meteorologie en het weer. De lezingen worden zowel door professionals als door amateurs gegeven. Ze zijn vrijwel altijd zonder of hooguit met een beperke voorkennis te volgen.
  • jaarlijks worden vier platform-avonden gehouden waar leden kennis en ervaring kunnen uitwisselen over hun hobby.
  • op deze platform-avonden worden ook de, veelal tijdelijk bestaande, platformgroepjes gevormd die zich ieder richten op een onderwerp dat de groepsleden zelf interessant vinden.
  • veelal in samenwerking met andere amateur verenigingen organiseren wij cursussen op weer- of sterrenkundig gebied.
  • regelmatig verzorgen ook eigen leden waarneemcursussen met oriëntatie op de sterrenhemel en het omgaan met een telescoop.
  • door onze goede contacten met de Faculteit Sterrenkunde van de Universiteit Leiden kunnen we vaak snel de resultaten van lopend onderzoek presenteren.
  • indien mogelijk worden door ons excursies georganiseerd naar weer- en sterrenkundige en/of ruimtevaart instellingen.

Contributie € 12,50 per kalenderjaar. Bij aanmelding na 1 september is de contributie €7,50 tot het eind van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december opzegt. Zie menukeuze Vereniging/Contact voor aanmelden, opzeggen en doorgeven van wijzigingen.

Kijk verder op deze website voor ons actuele programma van activiteiten, we zijn best trots op wat we doen!
Bent u nog geen lid, maar wilt u een keer komen kennismaken en een lezing volgen? U bent van harte welkom. Meld uw komst vooraf aan via onderstaand mailadres.

Contact: info@lwsk.nl