Vereniging

De Leidse Weer- en Sterrekundige Kring (LWSK) is een vereniging met ca. 160 leden. De LWSK is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). De LWSK stelt zich tot doel het beoefenen en het verspreiden van de weer- en sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin.

Wat willen we zijn: een LWSK die thuis is op de Leidse Sterrewacht en bruist van activiteiten door enthousiaste leden.

De kernwoorden (uit de statuten) voor onze vereniging zijn: Beoefenen en Verbreiden
Beoefenen is wat we als leden doen op weer- en sterrenkundig gebied.
Verbreiden is onze publiekstaak (en wie maakt anderen niet graag enthousiast voor het heelal waarin wij leven)

Dat kunnen we op veel manieren doen: voordrachten, gedachtenwisselingen, waarnemen, cursussen en excursies organiseren, demonstratie van eigen apparatuur, etc.

Elk jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, in de regel in maart of april. Op de ALV worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd door het bestuur:

 • verslag van de voorgaande ALV
 • jaarverslag van uitgevoerde activiteiten
 • financieel verslag afgelopen jaar
 • verslag kascommissie
 • décharge
 • begroting nieuwe jaar
 • bestuurswisselingen

 • De agenda en andere stukken worden per e-mail vooraf aan de leden toegestuurd.

  Er kunnen ook andere punten door het bestuur of door de leden worden aangedragen.

  In de sub-pagina’s onder dit menu vindt u de samenstelling van het huidige bestuur, contactadres, beschrijving van de activiteitenclusters, werking van het platform (workshops), stukje geschiedenis van de vereniging:

  Bestuur.

  Contact.

  Activiteitenclusters.

  Platform Daedalus.

  Geschiedenis.

  Logo.

  Privacy Reglement.