Agenda

Voor “Leiden European City of Science 2022” organiseert de LWSK 4 lezingen die voor iedere belangstellende openstaan. Die lezingen staan op een aparte pagina: https://lwsk.nl/?page_id=2282

Zolang de Covid-19 situatie zorgelijk blijft, zal de LWSK uitsluitend via “ZOOM meetings” blijven werken. Leden krijgen de aanmeld-gegevens daarvoor toegestuurd per mail.

Nu is nog niet bekend of de lezing mogelijk weer in een zaal, en/of via Zoom wordt gehouden. In de herinnering, enkele dagen voor de activiteit per mail aan de leden, wordt dit aangegeven.

De activiteiten worden gehouden in de Oude Sterrewacht (Sterrenwachtlaan 11, Leiden), aanvang 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. Na afloop van de lezingen is er gelegenheid tot napraten in de Meridiaanzaal. Let op de aanvullende informatie over de toegang tot de Sterrewacht bij de routebeschrijving.

VOORJAAR 2022:

Woensdag 12 januari 2022: Eerste cursusavond “Inleiding Sterrenkunde”

Dinsdag 25 januari 2022: Lezing

Donderdag 27 januari 2022: Daedalus workshop

Dinsdag 15 februari 2022: Lezing

Dinsdag 15 maart 2022: ALV

Dinsdag 19 april 2022: Lezing

Donderdag 28 april: Lezing ikv Science 2022

Vrijdag 29 april 2022: Daedalus workshop

Vrijdag 6 mei 2022: Lezing ikv Science 2022

Donderdag 12 mei 2022: Daedalus workshop

Dinsdag 17 mei 2022: Lezing

Donderdag 16 juni Daedalus Workshop

Dinsdag 21 juni 2022: Lezing

NAJAAR 2022:

Dinsdag 20 september 2022: Lezing

Vrijdag 21 oktober 2022: Lezing 3 ikv Leiden European City of Science 2022

Dinsdag 18 oktober 2022: Lezing

Vrijdag 28 oktober 2022: Nogmaals (4e) Lezing ikv Science 2022

Dinsdag 15 november 2022: Lezing

Dinsdag 20 december 2022: Lezing

VOORJAAR 2023:

Dinsdag 17 januari 2023: Lezing

Dinsdag 21 februari 2023: Lezing

Dinsdag 21 maart 2023: ALV

Dinsdag 18 april 2023: Lezing

Dinsdag 16 mei 2023: Lezing

Dinsdag 20 juni 2023: Lezing