Daedalus

Voor uitleg over de opzet en organisatie van Platform Daedalus zie het menu onder Vereniging > Platform Daedalus

Het (voorlopige) programma 2021-2022 is van start. Het programma is aangepast aan Covid-19. 

De lezingen en workshops beginnen om 20 uur en zijn online te volgen via ZOOM. Tijdens de ZOOM-sessie  kunt u vragen stellen via de chat-functie van ZOOM.

Ook fysieke aanwezigheid wordt mogelijk, informatie hierover volgt.

U ontvangt vooraf via e-mail een uitnodiging met daarin de ZOOM-link en de mogelijkheid tot fysiek bijwonen.

Daedalus activiteiten:

De workshops worden voorlopig online gedaan in de vorm van ZOOM sessies van ongeveer 1⁄2 tot 1 uur. De sessies vinden in principe 2x per maand plaats op dinsdag of donderdag om 20 uur. LWSK leden die het leuk vinden een interessant verhaal van ongeveer 1⁄2 uur te houden worden uitgenodigd zich te melden.

 ZOOM-gebruik:

Vóór elke ZOOM lezing of Daedalus sessie ontvangt u per mail een uitnodiging met een link voor de ZOOM Meeting. U ontvangt als bijlage bij deze mail een pdf file met een goede uitleg over het gebruik van ZOOM (afkomstig van het AVL Academie).

Lezingen- en Activiteitenprogramma september 2021 t/m juni 2022

I. Daedalus Workshops

II. Daedalus Cursussen

III. Daedalus “Denker”: Studie- en discussie groepjes

___________________________________________________________________________

I. Daedalus workshops

De Daedalus workshops zijn eenmalige avonden waar we dieper op een bepaald onderwerp in gaan en in sommige gevallen gezamenlijk enkele praktische oefeningen of vraagstukken zullen oplossen. Wiskundige voorkennis is meestal niet echt vereist (zie eventuele toelichting bij workshop) en er zijn altijd mededeelnemers die kunnen helpen.

Vrijblijvend aanmelden

Zolang we ZOOM gebruiken is aanmelden niet nodig. Indien fysieke aanwezigheid mogelijk is dan is aanmelding wel nodig, zie daarvoor de uitnodiging.

Workshop programma 2021-2022:

Donderdag 30 september 2021

Workshop: De Aardas

Door Ralf Simons

De aarde draait heel stabiel om haar eigen as.
Maar de as zelf verandert continu van richting in de ruimte.
Wat zijn de oorzaken (en gevolgen) van deze bewegingen?

Gewenste wis- en natuurkunde kennis: ** (twee sterretjes)

Donderdag 25 november 2021

Workshop: Zwarte Gaten

Door Delio Bearzatto


Zwarte gaten zijn ongetwijfeld de meest fascinerende objecten in ons heelal. Was het concept van een zwart gat sinds beging vorige eeuw slechts een mogelijkheid binnen de heersende theorieën, inmiddels is het bestaan ervan aangetoond en is er in april 2019 zelfs een “foto” van gemaakt, samengesteld uit waarnemingen met radiotelescopen.

In de workshop proberen we een overzicht te krijgen van wat de wetenschap op dit moment van zwarte gaten meent te weten. We zullen proberen te begrijpen welke conclusies getrokken kunnen worden. Er zal minimaal gewerkt worden met vergelijkingen en formules, vooral ter illustratie van de achtergronden.

Gewenste kennisniveau: 2** : enige wis- en natuurkunde kennis (middelbare school niveau) is nuttig

Donderdag 16 december 2021

Workshop: Kunst en Kosmos

Door Marjan Leersnijder


Getroffen door de schoonheid van het universum en in navolging van het succes van de “Universe in verse” door auteur Maria Popova (“an annual celebration of science through poetry”), verteld op de lezing van de International Astronomical Union, is het idee geboren om daar ook via Daedalus aandacht aan te schenken d.m.v. een ”kunst trial”. Kunst spreekt immers het hart aan naast de taal van de waarheid d.m.v. wis- en natuurkunde.Einstein bijvoorbeeld was meer dan alleen wetenschapper en dat geldt voor vele succesvolle wetenschappers die o.a. hun inspiratie uit kunst haalden.

Donderdag 27 januari 2022

Workshop: Leven op een donut

Door Ralf Simons

Bij het woord “planeten” denken we meteen aan een gigantische bol.Maar onder de juiste omstandigheden zou een planeet ook de vorm van een torus (donut) kunnen hebben. Hoe zou het leven op zo een donut-aarde zijn?

Gewenste wis- en natuurkunde kennis: 2**

_____________________________________________________________________________

II. Daedalus Cursussen

Cursusavonden

Voor het komende seizoen is één cursus gepland. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle avonden, voorlopig via ZOOM, bijwonen. Indien zekere voorkennis noodzakelijk is wordt dat vermeld bij de cursus.

De begin- en einddatum zijn vastgelegd en vallen dit seizoen op een woensdag.

De cursussen zijn in principe gratis.

Verplicht aanmelden

  • Let op: Voor deelname aan de cursussen is vooraf aanmelding vereist bij daedalus.leiden@gmail.com.

Cursusonderwerpen:

Door -nog niet bekend-

Periode woensdag 27 oktober tot en met woensdag 24 november 2021
4 lessen op woensdagavonden

   1. 27 oktober 2021
   2.  3 november 2021
   3. 17 november 2021
   4. 24 november 2021
   
Cursus: Waarnemen

______________________________________________________________________________
III. Daedalus ‘Denkers’: Studie- en discussie groepjes

Geen activiteiten gepland.