Daedalus

Voor uitleg over de opzet en organisatie van Platform Daedalus zie het menu onder Vereniging > Platform Daedalus

Het programma 2020-2021 is van start. Het programma is aangepast aan Covid-19. 

De lezingen en workshops beginnen om 20 uur en zijn online te volgen via ZOOM. Tijdens de ZOOM-sessie  kunt u vragen stellen via de chat-functie van ZOOM.

U ontvangt vooraf via e-mail een uitnodiging met daarin de ZOOM-link.

Daedalus activiteiten:

De workshops worden voorlopig alleen online gedaan in de vorm van ZOOM sessies van ongeveer 1⁄2 tot 1 uur. De sessies vinden in principe 2x per maand plaats op dinsdag of donderdag om 20 uur. LWSK leden die het leuk vinden een interessant verhaal van ongeveer 1⁄2 uur te houden worden uitgenodigd zich te melden.

 ZOOM-gebruik:

Vóór elke ZOOM lezing of Daedalus sessie ontvangt u per mail een uitnodiging met een link voor de ZOOM Meeting. U ontvangt als bijlage bij deze mail een pdf file met een goede uitleg over het gebruik van ZOOM (afkomstig van het AVL Academie).

Lezingen- en Activiteitenprogramma september 2020 t/m juni 2021

I. Daedalus Workshops

II. Daedalus Cursussen

III. Daedalus “Denker”: Studie- en discussie groepjes

___________________________________________________________________________

I. Daedalus workshops

De Daedalus workshops zijn eenmalige avonden waar we dieper op een bepaald onderwerp in gaan en in sommige gevallen gezamenlijk enkele praktische oefeningen of vraagstukken zullen oplossen. Wiskundige voorkennis is meestal niet echt vereist (zie evenyuele toelichting bij workshop) en er zijn altijd mededeelnemers die kunnen helpen.

Vrijblijvend aanmelden

Zolang we ZOOM gebruiken is aanmelden niet nodig.

Het is prettig om bij de voorbereiding van de Daedalus -avonden een schatting van de opkomst te hebben. Daarom is het gewenst dat je je vooraf (vrijblijvend) aanmeldt via een email naar daedalus.leiden@gmail.com. Maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom en vergeet je het een keer om je aan of af te melden, dan hoeft dat geen beletsel te zijn. Voor de studie-avonden is enige voorbereiding zoals het lezen van de geselecteerde artikelen nodig, dus hiervoor is opgave noodzakelijk.

Workshop programma 2020-2021:

Donderdag 8 oktober 2020

Workshop: Leidse Muurformules deel 1

Door Ralf Simons
Donderdag 22 oktober 2020

Workshop: Leidse Muurformules deel 2

Door Ralf Simons
Dinsdag 27 oktober 2020

Workshop: Herhaling Leidse Muurformules deel 2

Door Ralf Simons
Donderdag 5 november 2020

Workshop: Licht, Reflectie en Refractie

Door Pieter Koornneef
Dinsdag 24 november 2020

Workshop: Licht, Polarisatie, met demo's

Door Ralf Simons
Woensdag 16 december 2020

Workshop: De wiskundig in de werken van M.C. Escher

Door Ralf Simons
Dinsdag 12 januari 2021

Workshop: Fusies van Sterrenstelsels

Door Nico Roos
Dinsdag 2 februari 2021

Workshop: Leidse Muurformules deel 3

Door Ralf Simons
Afgelopen jaar heeft Ralf Simons in twee presentaties de Leidse
Muurformules toegelicht. Op 31-10-2020 werd op het huis
Fruinlaan 16 de achtste muurformule onthuld. 
Het is de toestandsvergelijking van Johannes Diderik van der Waals
over gassen en vloeistoffen. 
Deze vergelijking was ook de leidraad voor de eerste liquefactie
van helium door Heike Kamerlingh Onnes. 

Donderdag 4 febuari 2021

Workshop: Neutrino's

Door Martien Jacobs
Woensdag 10 februari 2021

Workshop: Spectroscopie theorie
hoe werkt ’t en wat valt er mee te zien?

Door Johan van Kuilenburg & Jeroen van Dijk

Woensdag 17 februari 2021
Workshop: Spectroscopie in de praktijk
Door Johan van Kuilenburg
Dinsdag 25 mei 2021

Workshop: De vierde dimensie
Wij verlaten op deze Daedalus avond de driedimensionale ruimte en gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
Welke eigenschappen hebben objecten in een wereld met vier ruimtedimensies (4D)?
Zouden planeetbanen in 4D stabiel zijn? Wat maakt de tijd als dimensie zo bijzonder? 
Zou (intelligent) leven in meer of minder dan drie ruimtedimensies en één tijdsdimensie mogelijk zijn?

Door Ralf Simons

Dinsdag 8 juni 2021

Workshop: Regenbogen en Halo's
Regenbogen en Halo's zijn mooie maar vrij zeldzame natuurverschijnselen.
Om ze goed te begrijpen heb je een beetje natuur- en wiskunde nodig.
Op deze avond wordt het allemaal uitgelegd. Ook gaan wij kennis van de
sterrenkunde gebruiken om de grootte van een halo rond de maan te berekenen.
Aan het einde worden een aantal voorbeelden van regenbogen in de kunst getoond.
Door Ralf Simons

_____________________________________________________________________________

II. Daedalus Cursussen

Cursusavonden

Voor het komende jaar is één cursus gepland. Het betreft een onderwerp waarvoor al eerder meer belangstelling getoond is. Op grond van eerdere ervaring heeft de cursus een duur van meer avonden. Dus van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle avonden, voorlopig via ZOOM, bijwonen. Indien zekere voorkennis noodzakelijk is wordt dat vermeld bij de cursus.

De begin- en einddatum zijn vastgelegd en de tussenliggende cursusavonden vallen op een dinsdag.

De cursussen zijn in principe gratis.

Verplicht aanmelden

  • Let op: Voor deelname aan de cursussen is vooraf aanmelding vereist bij daedalus.leiden@gmail.com.

Cursusonderwerpen:

Periode dinsdag 23 februari tot en met dinsdag 11 mei 2021
6 lessen op dinsdagavonden

   1. 23 februari 2021
   2.  9 maart 2021
   3. 23 maart 2021
   4.  6 april 2021
   5. 27 april 2021
   6. 11 mei 2021

Cursus: Herhaling Relatieviteitstheorie 

Door Nico Roos & Pieter Koornneef

______________________________________________________________________________
III. Daedalus ‘Denkers’: Studie- en discussie groepjes

Geen activiteiten gepland.