Cursussen

Programma 2023:

De cursus Algemene Relativiteits Theorie (ART) gaat begin februari 2023 van start. Deze wordt online gegeven. De volgende data met de (voorlopige) onderwerpen zijn al bekend:

  • 8 februari (Van Speciale naar Algemene Relativiteit (SRT=>ART): enkele onderdelen van de SRT, waarom de SRT niet algemeen is, twee belangrijke tensoren in de ART)
  • 22 februari (Enkele wiskundige gereedschappen, gekromde ruimte)
  • 15 maart (Van rechte naar kromlijnige coördinaten. Wat zijn tensoren, contravariante en covariante vectoren, coördinaten transformaties).

De deelnemers ontvangen eind januari meer informatie, o.a. ZOOM links.

Programma 2021/2022:

Sterrenkunde

Cursus

voor

Beginners

—Deze cursus is inmiddels volgeboekt!—

Als de coronamaatregelen het toe laten geven we begin 2022  op Platform Daedalus weer een beginnerscursus Sterrenkunde voor alle leden van de amateurverenigingen op de Sterrewacht, eventueel aangevuld met geïnteresseerden van “buiten”. De cursus vereist geen speciale voorkennis.

Maximaal aantal deelnemers: 25

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit twee delen van ieder zes avonden plus een terugkomdag. In het eerste deel wordt de basis voor je sterrenkundige kennis gelegd door de leiders van de cursus, Bert Cornelissen en Lambert Swaans. In het tweede deel gaan zes verschillende docenten  dieper in op een aantal specifieke onderwerpen. En als het weer meewerkt brengen we op een van de avonden aan het eind nog een bezoek aan de telescopen op de Sterrewacht.

Een overzicht van het programma vind je hieronder.  Alles bij elkaar krijg je een goede indruk hoe ons heelal in elkaar zit en hoe het is ontstaan (en mogelijk zal eindigen). Daarnaast is deze beginnerscursus natuurlijk een prima opstap voor het volgen van workshops, lezingen en andere cursussen op de Sterrewacht. Naast links naar naslag- en verdiepingsmateriaal hoort ook het boekwerkje van Rob Walrecht “Genieten van het heelal” bij de cursus.

De wekelijkse cursusstof zelf zal uiterlijk een week voorafgaande aan de betreffende avond op pdf per mail worden toegestuurd.

Programma en planning

De cursus wordt gegeven op de oude Sterrewacht, begint telkens om 20.00 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur.

Programma:

Onderwerpen Docent Datum
DEEL I
Introductie

·       Kennismaking, inleiding over de cursus

·       Sterrenkunde, kennis en wetenschap

·       Het heelal in vogelvlucht (machten van 10)

·       Basisbegrippen

o   Getallen (notatie, magnitudes etc.)

o   Afstanden (lichtjaren , parsec)

o   Materie (elementaire deeltjes)

o   Energie (E=mc2)

Bert Cornelissen Lambert Swaans 12-01-22
Licht en Zwaartekracht I (Kennis uit Licht en Beweging) o.a.

·       De ontwikkeling van ons wereldbeeld

·       Gravitatie (Kepler, Newton, Einstein)

·       Afstand, Massa, Banen etc.

Lambert Swaans 19-01-22
Licht en Zwaartekracht II (Kennis uit info van licht) o.a.

·       Helderheid (Schijnbaar, Absoluut)

·       Spectrum,  Spectraallijnen, Kleur (index)

·       Afstand, Grootte, Massa, Banen, Samenstelling, Temperatuur etc.

Lambert Swaans 26-01-22
Sterevolutie I (eigenschappen van sterren, HR diagram) Bert Cornelissen 02-02-22
Sterevolutie II (levensloop van sterren en einde) Bert Cornelissen 09-02-22
Kosmologie (Heelal, Sterrenstelsels, Oerknal, kosmische achtergrondstraling, uitdijend heelal, donkere energie) Lambert Swaans 16-02-22
Deel II
Geschiedenis van de Sterrenkunde Johan v. Kuilenburg 23-02-22
Zwaartekrachtgolven en kosmische straling Martijn Wilhelm 09-03-22
De Sterrenhemel (Hemelmechanica, waarnemen, objecten) Guus Gilein 16-03-22
Ons zonnestelsel Bowen Cameron 23-03-22
Practicum Sterevolutie Bert Cornelissen 30-03-22
Leven in het Heelal (astrobiologie, formule van Drake) Wim Jägers 06-04-22
Slotavond (restanten, onderwerpen n.a.v. vragen van cursisten) Bert Cornelissen Lambert Swaans 13-04-22

Kosten

De cursusprijs inclusief het boekwerkje “Genieten van het heelal”  bedraagt 25 euro voor leden( van verenigingen die actief zijn op de Sterrewacht) en 75 euro voor niet-leden.

Inschrijven

Je schrijft je in door een mail te sturen. Zie voor mailadres de uitnodiging die alle leden gehad hebben. Je inschrijving is definitief wanneer het cursusgeld op rekening van de LWSK staat. We hanteren een minimum van twaalf deelnemers en een maximum van vijfentwintig. Wie eerst komt eerst maalt. Graag uiterlijk voor  1 november 2021 aan melden.

Vragen

Als je nog vragen hebt kun je altijd bij ons terecht, zie voor mailadressen de uitnodiging.